DELO

DAVČNO SVETOVANJE

Že vrsto let se ukvarjam z davčnim in računovodskim svetovanjem v teoriji in praksi in iščem čim bolj optimalne rešitve pri poslovanju, obdavčevanju  in računovodenju v podjetjih. Nenehno se tudi strokovno izpopolnjujem na kongresih,  doma in v tujini. Izpopopolnjevala sem se tudi na podiplomskem  študiju Davčnega svetovanja in javnih financ na  Ekonomsko – poslovni fakulteti Univerze v Mariboru in magistrskem študiju Davčnega prava Pravne fakultete  Univerze v Mariboru.

Simona Novak - racunovodstvo

RAČUNOVODSTVO

Sem vodja računovodskega servisa z licenco Zbornice računovodskih servisov Slovenije in direktorica družbe FINcommerce d.o.o. iz Celja, ki se ukvarja z davčnim svetovanjem ter računovodenjem za gospodarske družbe, zasebnike, društva, zavode in ustanove.  

Simona Novak - racunovodstvo

PREDAVANJA

Redno predavam na posvetovanjih s področja davkov in računovodstva na posvetih in kongresih, pišem članke v strokovne revije in sem avtorica strokovnih  knjig s področja davkov in računovodstva. Izvedla sem preko 200 samostojnih seminarjev v obdobju od leta 1999 do danes, predavala pri Zvezi računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Zbornici davčnih svetovalcev Slovenije, Društvu računovodskih in finančnih delavcev Celje, Društvu računovodskih in finančnih delavcev Novo mesto, GV izobraževanje d.o.o., ODIN d.o.o., IS Miklošič.

Simona Novak - predavateljica
Simona NOVAK
Scroll to Top